Kềm cắt da P888

199.000₫
SKU: P2819

Thông tin sản phẩm
Kềm 2 mang
Đầu bóng
1 lưỡi gà
Cán xi đeng
Chất liệu thép không gỉ
Trọng lượng: 35 ±3 gr
Trọng lượng gồm bao bì: 97 ±3 gr

Bao bì đơn & hộp 10

Kích thước mũi:
12 (4 - 4.5mm)
14 (5 - 5.5mm)
16 (6 - 6.5mm)

Thông tin sản phẩm
Kềm 2 mang
Đầu bóng
1 lưỡi gà
Cán xi đeng
Chất liệu thép không gỉ
Trọng lượng: 35 ±3 gr
Trọng lượng gồm bao bì: 97 ±3 gr

Bao bì đơn & hộp 10

Kích thước mũi:
12 (4 - 4.5mm)
14 (5 - 5.5mm)
16 (6 - 6.5mm)