Kềm cắt da GOLD

Sắp xếp theo:

KỀM CẮT DA G503 - 1 LƯỠI GÀ

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờ1 lưỡi gàChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
149.000₫
Xem nhanh Chi tiết

KỀM CẮT DA G503 - 2 LƯỠI GÀ

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờ2 lưỡi gàChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
149.000₫
Xem nhanh Chi tiết

KỀM CẮT DA G503 - LÒ XO

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờLò xoChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
149.000₫
Xem nhanh Chi tiết

KỀM CẮT DA G505 - 1 LƯỠI GÀ

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờ1 lưỡi gàChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
165.000₫
Xem nhanh Chi tiết

KỀM CẮT DA G505 - 2 LƯỠI GÀ

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờ2 lưỡi gàChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
165.000₫
Xem nhanh Chi tiết

KỀM CẮT DA G505 - LÒ XO

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờLò xoChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
165.000₫
Xem nhanh Chi tiết

KỀM CẮT DA G506 - 1 LƯỠI GÀ

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờ1 lưỡi gàChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
149.000₫
Xem nhanh Chi tiết

KỀM CẮT DA G506 - 2 LƯỠI GÀ

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờ2 lưỡi gàChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
149.000₫
Xem nhanh Chi tiết

KỀM CẮT DA G506 - LÒ XO

Thông tin sản phẩmKềm 2 mangĐầu cán mờLò xoChất liệu thép không gỉTrọng lượng: 35 ±3 grTrọng lượng gồm bao bì: 61 ±3 grKích thước mũi:12 (4 - 4.5mm)14 (5 - 5.5mm)16 (6 - 6.5mm)
149.000₫
Xem nhanh Chi tiết