DỊCH VỤ MÀI BÉN CHÍNH HÃNG

Mỗi cây kềm sẽ giảm độ bén sau 1 thời gian sử dụng, tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng của người dùng. Bạn nên sử dụng Dịch vụ mài bén chính hãng của Precinox. Tại nhà máy của chúng tôi, kềm Precinox sẽ được mài bén bởi các chuyên gia trực tiếp sản xuất ra cây kềm. Kềm Precinox sẽ được lau chùi, cân chỉnh & mài bén để đảm bảo độ sắc bén như lúc ban đầu & kéo dài thời gian sử dụng.

Để sử dụng Dịch vụ mài bén chính hãng của Precinox, vui lòng liên hệ với  chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.